Sprzedaż swojej połowy mieszkania

Sprzedaż części mieszkania może być czasem kłopotliwa, zwłaszcza jeśli pozostali współwłaściciele mają odmienne od Twoich poglądy na wykorzystanie mieszkania lub w ogóle nie chcą się z Tobą wiązać. Możemy doradzić Ci najlepszy sposób postępowania. Wielu osobom trudno w to uwierzyć, ale ich mieszkanie może być prawdziwym bólem głowy dla właściciela, zwłaszcza jeśli jest ono współwłasnością. Istnieje jednak możliwość sprzedaży połowy mieszkania. Do ekspertów od mieszkania często zgłaszają się właściciele, którzy chcą pozbyć się niechcianej mieszkania i dobrze na tym zarobić. Osoby, które chcą sprzedać udział w mieszkaniu z problematycznymi lub nieprzyjaznymi współwłaścicielami również szukają profesjonalnej pomocy. W tym dokumencie eksperci naszej agencji omawiają bardziej szczegółowo kwestię sprzedaży akcji uprzywilejowanych.

Kiedy mogę sprzedać połowę swojego mieszkania?

Zgodnie z prawem, sprzedaż mieszkania lub jego udziału jest możliwa dopiero po usunięciu wszystkich przeszkód w transakcji, w szczególności:

  1. Jeżeli nieruchomość została nabyta w związku małżeńskim, wymagana jest notarialna zgoda byłego małżonka.

  2. Jeżeli mieszkanie jest obciążone hipoteką, należy uregulować kwestie finansowe z bankiem, poczekać do wykreślenia hipoteki i dopiero wtedy wystawić je na sprzedaż.

  3. Jeżeli współwłaścicielami są osoby niepełnoletnie lub nieletnie, dopiero po uzyskaniu zgody ich przedstawicieli ustawowych.

  4. Jeżeli mieszkanie stanowi współwłasność, należy poddać się procedurze.

W każdym przypadku, niezależnie od majątku, nic nie można zrobić, dopóki dług nie zostanie spłacony. Nie można go darować ani sprzedać, nie można też zaciągnąć pod niego nowego kredytu. Nie wolno też oficjalnie wynajmować swojego domu, przynajmniej nie na dłuższy okres czasu.

Sprzedaż swojej połowy mieszkania jest możliwa i wskazana. Gdy obie strony się rozwodzą, często możliwa jest sprzedaż połowy mieszkania drugiemu małżonkowi. Jeśli jednak byłe małżeństwo, czyli obaj właściciele mieszkania, nie mogą dojść do porozumienia, możliwa jest sprzedaż połowy mieszkania firmie, która skupuje mieszkania. Można znaleźć taką firmę i dogadać się w tej sprawie. Jednak najkorzystniejszym rozwiązaniem jest próba dojścia do porozumienia wspólnie ze współwłaścicielami danego mieszkania.