Jakie są najważniejsze kroki w procesie budowy biurowca?

Jakie są najważniejsze kroki w procesie budowy biurowca?

Proces budowy biurowca: ważne kroki do sukcesu

Przygotowanie bazy wiedzy

Rozpoczęcie procesu budowy biurowca od przygotowania bazy wiedzy pozwala na zaplanowanie każdego kolejnego etapu prac budowlanych. W zakres bazy wiedzy, zgromadzonej przed przystąpieniem do budowy biurowca, powinny wchodzić między innymi analizy i audyty projektu, planning oraz rezerwa czasowa. Przeprowadzenie analizy i audytu projektu pozwala na określenie możliwych najniższych kosztów budowy oraz ocenę czasu realizacji prac. Uzyskana w ten sposób wiedza powinna się przełożyć na celowe zarządzanie projektem. Ponadto planning jest narzędziem eliminującym ryzyka dotyczące realizacji prac i optymalizacją czasu inwestycji. Natomiast rezerwa czasowa (zwana również rezerwą projektową) pozwala w razie problemów projektowych na utrzymanie terminu realizacji projektu.

Wybór wykonawcy

Kolejnym ważnym krokiem w procesie budowy biurowca jest wybór odpowiedniego wykonawcy. Przy wyborze wykonawcy budowy nieruchomości ważne jest przeanalizowanie portfela realizowanych obiektów, referencji oraz opinii klientów. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na terminowość, oferowaną jakość realizacji prac oraz ewentualne zabezpieczenia majątkowe wraz z gwarancjami na wykonywane prace.

Budowa i realizacja projektu

Gdy przygotowanie bazy wiedzy oraz wybór odpowiedniego wykonawcy jest już zakończony, budowa biurowca może zostać podzielona na mniejsze etapy:

Etap realizacji Zawarty zakres prac
Roboty ziemne wykopy, wzmocnienia gruntu, wykonanie odwodnień oraz fundamentów
Roboty ścienne oraz stropowe montaż ścian nośnych, murów i stropów
Roboty wykończenia wykonanie dachu, wewnętrznego wykończenia budynku, instalacji elektrycznej oraz hydraulicznych itp.

Końcowym etapem realizacji budowy biurowca jest weryfikacja jakości oraz przygotowanie i złożenie dokumentacji technicznej obiektu budowlanego. Uzyskana w ten sposób dokumentacja pozwala na uzyskanie odpowiednich pozwoleń na użytkowanie budynku oraz jest niezbędna na potrzeby wszelkich ewentualnych napraw.

Kroki w procesie budowy biurowca – jak to robić prawidłowo?

Budowa biurowca to skomplikowany proces, z którego składowych skorzystać może wyłącznie osoba będąca wieloletnim profesjonalistą w tej dziedzinie. Trzeba się bowiem liczyć z wieloma etapami – takimi jak określenie potencjału lokalizacyjnego, wybór dostawców, kompleksowe zaprojektowanie budynku, wybór odpowiednich pracowników oraz mnóstwo innych kroków. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są najważniejsze kroki w procesie budowy biurowca, dobrze trafiłeś!

Kroki w procesie budowy:

  • Określenie potencjału lokalizacyjnego: polega na przygotowaniu optymalnego położenia biurowca, tak aby spełniać oczekiwania klienta pod względem dojazdu, infrastruktury czy dostępności do środków transportu publicznego.
  • Wybór dostawców: dotyczy wszelkiego rodzaju usług i materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji, takich jak sprzęt i narzędzia, stolarka okienna i drzwiowa, artykuły elektryczne itp.
  • Zaprojektowanie budynku: obejmuje przygotowanie rzutu budynku, określenie jego wielkości oraz wszystkich części składowych np. funkcji, rozmieszczenia powierzchni biurowej, przygotowanie kabli elektrycznych itp.
  • Wsparcie geotechniczne: obejmuje badanie gruntów i określenie ich właściwości fizycznych oraz wnikliwą ocenę wpływu fundacji na budynek.
  • Wybór personelu budowlanego: obejmuje wybór odpowiednich pracowników, których zadaniem będzie przeprowadzenie niezbędnych prac – od przygotowania planu budowy, przez nadzór nad wykonywanymi pracami, aż po egzekucję budżetu.

Wsparcie finansowe

Ostatnim, ale nie mniej istotnym elementem składającym się na proces budowy biurowca jest zapewnienie środków finansowych na wszystkie inwestycje. W tym celu należy ocenić, jakie fundusze są niezbędne i jaki procent poniesionych kosztów może zostać pokryty. W niektórych przypadkach może też być konieczne sfinansowanie budowy z własnych zasobów lub uzyskie ich pożyczki.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione kroki, jasne jest, że budowa biurowca może być złożonym i czasochłonnym procesem, a pensja zależna od efektywności generowanego ruchu jest jedyną wygraną. Żeby jednak ten cel został osiągnięty, konieczne jest wzięcie pod uwagę wszelkich aspektów realizacji – od umiejętnego wykorzystania lokalizacji po zachowanie budżetu.

Jak skonstruować biurowiec? Podpowiadamy kroki

1. Pozyskanie odpowiednich lokalizacji i pozwoleń

Aby móc wznosić nowy biurowiec, trzeba najpierw upewnić się, czy lokalizacja jest odpowiednia do jego budowy oraz do założonego celu dla tej inwestycji. W zależności od wymaganych zezwoleń, trzeba wykonać zadanie związane z zabezpieczeniem wszystkich potrzebnych danych i informacji. Do tego celu, przydatne będą zbieranie danych środowiskowych, dokumentacja geologiczna lub raporty archeologiczne.

2. Wybór dostawców i partnerów

Na wybór partnerów i dostawców do budowy warto mieć odpowiednie przygotowanie. Stopień sprecyzowania, lista odpowiednich firm oraz zweryfikowanie środków finansowych, określą jaka ilość argumentów przemawia za wskazanym wykonawcą. W tym celu powinno się przygotować listę workshadowing, listę gotowości, anaptykę finansową i anaptykę logistyczną.

3. Przygotowanie budżetu

Kolejnym krokiem jest sporządzenie kosztorysu. Zbiór wszystkich wydatkow nazywamy budżetem. Ten ful wszystkich działań pozwoli mieć wszystkie informacje stworzone przedfaworyzowane dla inwestora, by zidentyfikować budżet i jego istotę. Ważne jest, aby przeprowadzić analizę zagrożeń i określić procedury oraz oszacować koszty wykonania systemu zarządzania projektem

4. Wybór działań i metod budowlanych

Oprócz tworzenia struktury budżetowej, niezwykle ważna jest znajomość działań i metod budowlanych w postaci systematycznego planu. Trzeba skoncentrować się na przygotowanie zakresu fundamentowego oraz dokonać wyboru elementów konstrukcyjnych, a także przystosować je, by zapewnić szeroką gamę produktów i materiałów, które powinny być stosowane w budowlanych procesach, wyznaczając priorytety.

5.Ustalenie harmonogramu i zarządzanie procesem

Planowanie i tworzenie harmonogramu to klucz do realizacji budowy. Istotne jest, aby szczegółowo szczegóły, w którym chodzi o wybór odpowiednich narzędzi i technik planowania oraz technik zarządzania procesem. Tak więc potrzebne będą techniki zarządzania końcowymi wynikami projektu, optymalizowani harmonogramu i budżetu oraz zarządzanie okrazeniami wykonania, które należy przestrzegać.

6. Inspirowanie i przyjmowani ostatecznych decyzji

Ostatni krok, na który składają się wszystkie wymienione wyżej elemente procesu budowy biurowca, to zarządzanie postępem i składanie ostatecznych decyzji. Ważnym elementem w tym procesie, jest budzenie i utrzymywanie zaangażowania, prowadzenie spotkań koordynacyjnych i konferencji projektowych. Bardzo ważne jest również, aby zdecydować o końcowym zakończeniu projektu budowlanego oraz jego gotowości użytkowej, aby stwierdzić, że wszystkie cele i wymagania są realizowane i spełniane.

Jeżeli chcesz poznać odpowiedź na to pytanie i dowiedzieć się więcej o procesie budowy biurowca, kliknij w link i przekonaj się, jakie są najważniejsze kroki w tym procesie: https://mix.waw.pl/oferta/budowa-biurowcow/.