Jakie są najlepsze studia psychologiczne w Krakowie i jakie są ich wymagania rekrutacyjne?

Jakie są najlepsze studia psychologiczne w Krakowie i jakie są ich wymagania rekrutacyjne?

Jakie są najlepsze studia psychologiczne w Krakowie i jakie są ich wymagania rekrutacyjne?

Kraków – oferta studiów psychologicznych oraz wymagania rekrutacyjne

Każdy, kto jest zainteresowany podjęciem studiów psychologicznych w Krakowie, z pewnością odczuje trudność wybierania najlepszej jednostki edukacyjnej. W mieście tym działa wiele szkół wyższych posiadających w siatce zajęć moduły dotyczące tej dziedziny wiedzy. Ostateczny wybór uzależniony jest od potrzeb praktycznych czy też indywidualnych preferencji. Aby wspomóc decyzję, warto skupić się na ofercie wybranych szkół wyższych oraz wymaganiach rekrutacyjnych.

 • Uniwersytet Pedagogiczny – dysponuje szeroką ofertą studiów psychologicznych. Wybór pozwala na studia licencjackie, magisterskie oraz jednoroczne podyplomowe. Oferta ma wymiar awansem zawodowym. Do zawodu psychologa nie wymaga się specjalnych wymagań rekrutacyjnych.
 • Uniwersytet Jagielloński – posiada dwa przygotowania zawodowe w tym zakresie, mianowicie psychologię (I stopnia) oraz psychologię kliniczną (II stopnia). Aby rozpocząć studia I stopnia, wymagane są minimum średnia z matury wyższa niż 4,0. Na studia II stopnia wymagana jest odpowiednio duża średnia z zaliczonych przedmiotów na pierwszych studiach.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – najważniejszym dokumentem rekrutacyjnym jest tu świadectwo dojrzałości. Wiąże się ono ze wszystkimi typami studiów psychologicznych: dziennych, zaocznych, magisterskich, a także podyplomowych.
Nazwa uczelni Kierunek studiów Wymagania rekrutacyjne
Uniwersytet Pedagogiczny licencjackie, magisterskie i podyplomowe brak wymagań rekrutacyjnych
Uniwersytet Jagielloński psychologia i psychologia kliniczna średnia z matury >4,0
Akademia Pedagogiki Specjalnej dziennych, zaocznych, magisterskich, podyplomowych świadectwo dojrzałości

Kraków oferuje wiele różnych praktycznych możliwości zdobycia wiedzy w zakresie psychologii. Wysoki poziom kształcenia decyduje również o dużej liczbie studentów, którzy decydują się na podejmowanie studiów w tym mieście. Każda szkoła wyższa posiada jednak wymagania rekrutacyjne, specyficzne dla danej specjalności. Przed wyborem optymalnej jednostki edukacyjnej warto zapoznać się z warunkami, jakie należy spełnić, aby przystąpić do rekrutacji na dany kierunek.

Najlepsze Studia Psychologiczne w Krakowie – Wymagania Rekrutacyjne

Kiedy myślimy o dobrych szkołach i kursach psychologicznych, których oferuje Kraków, pojawia się wiele pytań. Jakie są najlepsze studia psychologiczne w Krakowie i jakie są ich wymagania rekrutacyjne? Aby odpowiedzieć na te pytania przyjrzymy się bliżej różnorodnym możliwościom, jakie oferują one psychologom, medykom i psychoterapeutom, którzy chcą wzbogacić swoje kompetencje i wiedzę.

Najlepsze Szkoły Psychologiczne w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Pedagogiczny
 • Uniwersytet Rolniczy

Podczas gdy możliwości edukacyjne obecne w Krakowie obejmują wiele różnych kierunków psychologicznych, takich jak psychologia kliniczna, psychologia stosowana i nauki o zarządzaniu, wiele z nich pochodzi z wymienionych powyżej najlepszych szkół psychologicznych, które oferują dla tych, którzy pragną zdobywać wykształcenie w dziedzinie psychologii, wiele mądrych wyborów. Kursy i szkoły te są szczególnie popularne wśród osób, które pragną skorzystać z możliwości edukacyjnych, dostarczanych przez renomowane instytucje akademickie, jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet Rolniczy.

Wymagania Rekrutacyjne do Najlepszych Szkół Psychologicznych w Krakowie

Różne uczelnie oferują różne wymagania rekrutacyjne dla kandydatów na studia w Krakowie. Ogólne wymagania obejmują ukończenie szkoły średniej i posiadanie wyników odpowiednich do wymagań uczelni. W zależności od regionu, do wymagań rekrutacyjnych należy dodać odpowiednie wyniki testów egzaminacyjnych i zaliczenia odpowiednich przedmiotów z zakresu psychologii.

Uczelnia Wymagania Rekrutacyjne
Uniwersytet Jagielloński Świadectwo Dojrzałości lub Ruchu Uczniowskiego
Akademia Pedagogiki Specjalnej Odpowiednie wyniki testów
Uniwersytet Ekonomiczny Minimum 40% pozytywnych ocen

Oprócz wymagań rekrutacyjnych, wiele instytutów i uczelni oferuje specjalne stypendia i granty dla tych, którzy szukają szkoleń w zakresie psychologii, a także domy studenckie, aby wesprzeć studentów finansowo podczas wyboru studiów.

Najlepsze studia psychologiczne w Krakowie

Kraków oferuje interesujących zainteresowanym psychologią studentom szeroki wybór wyższych uczelni oferujących licencjat lub stopnie magisterskie w psychologii. Aby umożliwić uzyskanie tego wykształcenia, studenci muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne, w tym wniosek o przyjęcie wraz z kopią dyplomu średniego, wyników z egzaminów i wyciągu z rekordu oraz listy referencyjnej.
Oferowane studia psychologiczne można podzielić na pięć głównych rodzajów: studia uzupełniające, specjalizacje kliniczne, zastosowanie psychologiczne, badania i edukację. Najczęściej studenci wybierają specjalizację kliniczną lub zastosowaną psychologicznie.

Wymagania rekrutacyjne

 • Diplom ukończenia szkoły średniej
 • Wyniki zdanego egzaminu
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • List referencyjny
 • Złożenie wniosku o przyjęcie

Mowa tu o popularnych wśród studentów wymaganiach, które warunkują przyjęcie. Krakowskie uczelnie mają różne wymagania rekrutacyjne, zwykle aby uzyskać kwalifikacje, trzeba mieć dobre wyniki w nauce. Istnieją również inne wymagania, takie jak: złożenie listu motywacyjnego, odbycie wywiadu, testów behawioralnych lub psychologicznych.
Aby lepiej zrozumieć wymagania rekrutacyjne, przeprowadzono następującą tabelę porównawczą:

Uczelnia Wymagania rekrutacyjne
UJ Świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaliczenie egzaminów z psychologii, testy behawioralne lub psychologiczne.
UE Świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaliczenie egzaminów z psychologii, wywiad, testy behawioralne lub psychologiczne.
UEK Świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaliczenie egzaminów z psychologii, testy behawioralne lub psychologiczne, list referencyjny.

Należy pamiętać, że proces rekrutacji może się zmieniać w zależności od uczelni i ich podległych regulacji. Zazwyczaj wymagania te są podane dokładnie na stronach internetowych i jest niezbędne przeczytanie ich dokładnie, aby mieć pewność, że będzie mógł zostać przyjęty.Zastanawiasz się jakie studia psychologiczne w Krakowie mogą Cię zainteresować i jaki jest ich proces rekrutacyjny? Poznaj najlepsze krakowskie uczelnie i ich warunki rekrutacji na sprawdzonym portalu – kliknij w link: https://apeiron.edu.pl/psychologia/.