Jak wyglądają pomiary elektryczne

Jak wyglądają pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne są wykorzystywane przez elektryków do diagnozowania i rozwiązywania problemów elektrycznych. Pomiary dają pojęcie o tym, jakie elementy elektryczne działają i kiedy występuje problem z danym elementem.

Przebieg pomiarów elektrycznych

Pomiary elektryczne mogą być wykonywane na pierwotnym lub wtórnym obwodzie systemu elektrycznego i są ważne, aby zrozumieć przed rozpoczęciem jakiegokolwiek projektu elektrycznego. Poniżej przedstawiono wykaz pomiarów elektrycznych dla obwodu pierwotnego i wtórnego.

Obwód pierwotny:

-Napięcie pierwotne (V) – wielkość napięcia między dwoma zaciskami źródła elektrycznego lub generatora. Pomiary elektryczne wykonywane są na obwodzie pierwotnym lub wtórnym instalacji elektrycznej. Pomiary elektryczne są stosowane w następujących sytuacjach:

-Do określenia czy obwód jest pod napięciem czy nie.

-Aby określić, czy obwód jest otwarty lub zwarty.

-Aby dowiedzieć się, jakie są odczyty napięcia i prądu w systemie.

Po co są pomiary elektryczne

Elektrycy używają pomiarów elektrycznych do diagnozowania i rozwiązywania problemów elektrycznych. Pomiary elektryczne są wykorzystywane do określenia, czy komponenty w systemie elektrycznym działają prawidłowo i kiedy występuje problem z komponentem. Pomiary obwodu pierwotnego wykonuje się na linii, która łączy się z głównym źródłem zasilania domu. Jest to zwykle nazywane usługą 120 V lub 240 V, w zależności od liczby przewodów przewodzących prąd. W systemie 120-woltowym są dwa przewody przenoszące prąd, a w systemie 240-woltowym są cztery przewody. Podstawowy pomiar napięcia pozwoli określić, czy w linii są jakieś przerwy. Jeśli napięcie jest niskie, może to oznaczać, że nie ma wystarczającej mocy do obsługi wszystkich urządzeń elektrycznych na raz. Otwarty obwód wskazuje, że jeden z przewodów przerwał gdzieś na swojej drodze od źródła do obciążenia.

System pomiarów elektrycznych

W systemie 120-woltowym prąd jest rozdzielany między dwa przewody, natomiast w systemie 240-woltowym między cztery przewody. Pomiary obwodu pierwotnego dostarczają informacji o napięciu, natężeniu i rezystancji. Pomiary obwodu pierwotnego obejmują napięcie, prąd i opór. Pomiary obwodu wtórnego obejmują wat (ilość zużytej mocy) i współczynnik mocy (stosunek mocy rzeczywistej do mocy pozornej). Pomiar obwodu wtórnego jest wykonywany na obwodzie odgałęzionym, który biegnie od panelu wyłączników do punktu użycia. Obwody odgałęzione to małe systemy okablowania, które dostarczają energię do poszczególnych urządzeń, takich jak światła, gniazda i urządzenia.