Jak prawidłowo zainstalować szambo jednokomorowe - przewodnik krok po kroku

Jak prawidłowo zainstalować szambo jednokomorowe – przewodnik krok po kroku

Krok 1: Wybór odpowiedniego miejsca


Instalacja jednokomorowego szamba wymaga wybrania odpowiedniego miejsca, które musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim zbiorniki szamba muszą znajdować się minimum 5 metrów od budynku mieszkalnego, co jest wymagane przez przepisy. Powinien także znajdować się minimum 2 metry od najbliższego sąsiada, co jest wymagane przez przepisy. Ponadto musi być odpowiednio zabezpieczony przed dziećmi bądź zwierzętami, oraz z dala od drzew i krzewów. Trzeba pamiętać, że zbiornik musi znajdować się w wystarczającej odległości od studni i podziemnych instalacji wodnych, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

Krok 2: Przygotowanie podłoża


Aby zapewnić prawidłową instalację szamba, w pierwszej kolejności należy przygotować miejsce, w którym zostanie ono umieszczone. Powinno być ono wyłożone warstwą żwiru o grubości co najmniej 20 cm. Następnie na wierzch żwiru trzeba ułożyć warstwę ziemi od 5 do 10 centymetrów grubości. Taka warstwa zapobiegnie zalewaniu zbiornika przez wodę z zewnątrz.

Krok 3: Przygotowanie samego zbiornika


Gdy miejsce jest już gotowe, należy przygotować szambo do instalacji. Przede wszystkim trzeba upewnić się, że zbiornik jest wymiarowo odpowiedni do rumowiska lub do przygotowanego miejsca. Poza tym należy usunąć wszelkie elementy konstrukcyjne, a następnie oczyścić zbiornik z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń takich jak piasek, muł i inne.

Krok 4: Montaż zbiornika


Następnie trzeba zająć się montażem zbiornika. Aby to zrobić, należy wywiercić dwa otwory w dnie zbiornika, które będą służyć do podłączenia rur. Kolejnym etapem będzie wykonanie ściany fundamentu, który będzie służył jako podstawa dla zbiornika. W tym celu należy wykopać dołek o szerokości i głębokości równej średnicy zbiornika i wypełnić go betonem, aby zapewnić stabilność oraz wytrzymałość.

Krok 5: Wykonanie połączeń


Kolejnym etapem jest wykonanie połączeń. Aby to zrobić, należy założyć rury przelewowe, które będą służyły do odprowadzania nadmiaru wody. Następnie należy wykonać połączenie rurowe pomiędzy szambem a przydomową kanalizacją w celu odprowadzania ścieków. Dla zapewnienia szczelności zaleca się użycie specjalnej masy uszczelniającej.

Krok 6: Umieszczenie rur przelewowych i wpustów deszczowych


Kolejnym etapem jest umieszczenie rur przelewowych i wpustów deszczowych w odpowiednich miejscach. Rury te powinny mieć odpowiednią długość, aby odprowadzać wodę z zbiornika. Wpust deszczowy powinien być także odpowiednio wyposażony, aby zapobiec zalaniu zbiornika.

Krok 7: Zamontowanie osłon


Kolejnym krokiem w instalacji jednokomorowego szamba jest zamontowanie osłon. Osłony te powinny być wykonane z odpornych na wodę materiałów, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do wewnątrz zbiornika. Ponadto powinny być one trwałe, aby umożliwić szybkie i łatwe usuwanie nagromadzonych odpadów.

Krok 8: Wykonanie precyzyjnych wiercenia


Instalacja jednokomorowego szamba może zostać zakończona przez precyzyjne wykonanie wiercenia otworu w ścianie fundamentu. Otwór ten musi mieć odpowiednią szerokość i długość. Kolejnym etapem będzie wywiercenie otworu dla rury spustowej, która będzie odprowadzać ścieki. Otwór musi mieć odpowiednią szerokość, aby móc przeprowadzić rurę.

Krok 9: Wypełnienie zbiornika


Kolejnym etapem jest wypełnienie zbiornika żwirem i betonem. Żwirem należy wypełnić cały zbiornik, aby wzmocnić fundament i zapobiec wypaczeniu się zbiornika. Po wypełnieniu żwirem powinna zostać wylana warstwa betonu, która będzie służyć jako podstawa dla zbiornika.

Krok 10: Uszczelnienie zbiornika


Na koniec należy uszczelnić zbiornik. Do tego celu najlepiej użyć specjalnej masy uszczelniającej. Materiał ten powinien być odporny na zmiany temperatury, a także na działanie substancji chemicznych. Na wierzch należy nałożyć jeszcze warstwę specjalnego materiału uszczelniającego, aby zapobiec wilgoci.

Krok 11: Przegląd techniczny


Na koniec instalacji jednokomorowego szamba należy wykonać przegląd techniczny, aby upewnić się, że wszystko jest wykonane poprawnie. Przegląd należy przeprowadzić przez odpowiednią osobę lub firmę, która będzie w stanie potwierdzić, że instalacja spełnia wszystkie wymagane przepisy. Taki przegląd techniczny pozwoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z instalacją.Jeśli szukasz wskazówek dotyczących instalacji szamba jednokomorowego, przeczytaj nasz przewodnik krok po kroku – kliknij w link: szambo jednokomorowe.