Jak często należy wykonywać przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Jak często należy wykonywać przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Kiedy należy wykonać przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Regularne przeglądy gwarancją właściwej eksploatacji drzwi przeciwpożarowych

Regularny przegląd drzwi przeciwpożarowych jest niezbędny, aby zapewnić właściwą eksploatację i bezpieczeństwo w obiektach, gdzie jest zamontowany system ochrony przeciwpożarowej. Przegląd powinien być przeprowadzany kilka razy do roku w zależności od stopnia eksploatacji, lokalizacji i warunków panujących w budynku. Przeglądy powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1634-1 oraz zaleceniami producenta.

Zalecana częstotliwość wykonywania przeglądów może się różnić w zależności od podstawowych kryteriów. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą główne czynniki określające zasadność wykonania przeglądu drzwi przeciwpożarowych:

Czynnik Częstotliwość przeglądów
Stopień użytkowania obiektu 2-3 razy do roku
Kategoria obiektu 2-4 razy do roku
Historia eksploatacji 1-2 razy do roku

Przed przeprowadzeniem przeglądu drzwi przeciwpożarowych warto skontrolować wszystkie elementy otworu drzwiowego, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. To ważne, aby uwzględnić wszystkie aspekty bezpieczeństwa, takie jak: szczelność, obudowa, podnośnik, system automatycznego otwierania i zamykania, funkcja awaryjnego otwierania, a nawet śruby. Przegląd może być przeprowadzony przez profesjonalny zespół konserwacyjny, który odpowiednio i dokładnie wykona przegląd kontrolny, wyeliminuje wszelkie niedoskonałości i niedopatrzenia.

Jak często należy wykonywać przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Drzwi przeciwpożarowe są jednym z najważniejszych elementów prewencyjnych mających na celu ochronę obiektu przed pożarem. Przepisy określają częstotliwość przeglądów, wykonywanych zarówno przed wprowadzeniem do obrotu, jak i realizowanych stałych kontroli.

Regularny monitoring podwykonawców

Tak jak w przypadku innych urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego, drzwi przeciwpożarowe należy regularnie sprawdzać i dokonywać pomiarów w celu upewnienia się, że są one w pełni sprawne i bezpieczne do użytku. Ponadto w podręcznikach norm przeciwpożarowych ustala się również częstotliwość wymaganych przeglądów i konserwacji podwykonawców. Wykwalifikowany specjalista może dokonać przeglądu raz na 12 miesięcy, wykonując następujące czynności:

  • Kontrola zamków
  • Kontrola ościeżnic i uszczelek
  • Kontrola zawiasy
  • Kontrola wytrzymałości

Likwidacja i usunięcie usterek

W przypadku, gdy drzwi przeciwpożarowe ulegną uszkodzeniu lub traci się kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem układu, wykonawca powinien usunąć wszelkie usterki i niewłaściwe działanie systemu do czasu, aż całość będzie zgodna z wytycznymi. W celu uzyskania pożądanego stanu widoczności technicznego przeglądu można skorzystać z tabeli przedstawionej poniżej:

Element Producent Częstotliwość przeglądów
Silniki elektryczne Producent1 Raz w miesiącu
Mikroprocesory Producent2 Co pół roku
Napędy hydrostatyczne Producent3 Raz w roku

Regularne wykonywanie przeglądów oraz testów okresowych powinno być monitorowane przez podwykonawców i techników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu. Zalecenia dotyczące dostarczania wszystkich danych pozwalających mieć pewność, że wszystkie drzwi przeciwpożarowe są zgodne z przepisami, niezawodne i zapewniają skuteczne działanie.

Jak często należy wykonywać przegląd drzwi przeciwpożarowych?

Kontrola jakości i bezpieczeństwa drzwi antypożarowych redukuje ryzyko pożaru i wypadków. Przegląd drzwi antypożarowych należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Przepisy zalecają też kontrolę przy podyktowanych konkretnymi okolicznościami, jak np. zmiana lokalizacji drzwi, zmiany konfiguracji lub wykonano naprawy po uszkodzeniach.

  • Regularne kontrole: Drzwi antypożarowe należy sprawdzać raz w roku, aby upewnić się, że są w odpowiednim stanie i powinny działać prawidłowo.
  • Kontrole przy określonych okolicznościach: W przypadku zmiany lokalizacji drzwi antypożarowych, zmiany konfiguracji lub naprawy po uszkodzeniach, należy przeprowadzić kontrolę.

Czynności kontrolne przeglądu:

Kategoria Czynności
Sprawdzenie stanu: uszczelki, ruchome części, zawiasy, uchwyty i wszelkie inne okablowanie
Akcesoria: sprawdzić właściwe podłączenie i montaż akcesoriów, takich jak sygnalizator dźwiękowy, zamknięcie elektryczne lub mechanizmy ochrony
Testy: Sprawdzić, czy drzwi są wytrzymałe i czy temperatura w przypadku pożaru rośnie powyżej 60 stopni Celsjusza

Poznaj zasady przeglądu okresowego drzwi przeciwpożarowych i dowiedz się jak często należy go wykonywać! Kliknij tutaj, aby uzyskać odpowiedź na to pytanie: https://unax.pl/oferta/przeglad-drzwi-przeciwpozarowych-w-warszawie/.